Umělci a dárci 2018

Děkujeme výtvarníkům a umělcům:

MgA. Anetě Bendákové
Marii Bohatcové
Jiřímu Boumovi

Kristýně Brabcové
Ivanu Dvořákovi
Lence Holíkové

Tomáši Horskému
Vojtěchu Hukovi
Ivě Hüttnerové
Ivaně Kašparové
Herbertu Kiszovi
MgA. Lence Kahudě Klokočkové
Markétě Kotkové
Václavu Linkovi
Kateřině Lončákové
Mgr. Marii Matyášové

Janu Michalkovi
Anně Mikešové, DiS.
Jiřímu Pačinkovi
Vítu Pelcovi

Liboru Pisklákovi
Tereze Pisklákové

Marku Rubcovi

Petru Ryparovi
Romaně Strnadové

Urszule Surowiec

Jiřímu Svobodovi
Vladimíru Šavlovi

Ing. Ireně Štyrandové
Aleně Šumové
Liboru Tonnerovi

Evě Vágnerové
Lence Vilhelmové, ak. mal.Děkujeme těmto fotografům:

Miloslavu Brandtovi
Lence Dunajové
Janu Kacarovi
Jarmile Kacarové

Rostislavu Královi
Tomáši Kumstátovi
Emilii Mrazíkové
Zbyňku Nezbedovi
Tatianě Orolínové
Josefu Pospíchalovi
Karlu Proškovi
Angelu Purgertovi
Josefu Rotterovi
Davidu Surému
Jindřichu Štreitovi
Herbertu Thielovi
Zdeňku Thomovi
Miroslavu Zimmerovi
Jitce Žílové

Další objekty věnovali a zprostředkovali:


Max a Claudia Deutchovi -
Galerie na Gruntu, Lukov
Petra Dostálová
Martina Gillarová
Ivana Grimmová

Mgr. Jitka Kopecká
Petr Pelc . Andělské vločky
Štěpánka Piskláková

Pršutérie – Chovaneček
Libor Uhlík -
Galerie U brány, Úštěk
Vinařství Mikulenkovi

Zážitky věnovali:

Alena Šumová, Atelier U.MĚ, Levín
Café Páv
Čokolab
Eliška Faustusová - Botky mechovky
In principio s.r.o.
Marie Mazancová
Muzeum Křišťálový dotek – Jan Huňát
P. Stanislav Přibyl
 

Nežijící autoři

Karel Vysušil
Václav Alois Šrůtek
Helena Kitová

Všem srdečně děkujeme.

Stáhněte si

nahoru